Jordslanger

I Danmark anbefales ca 80-90 cm dybde og mindst 125cm afstand mellem slangerne. Af hensyn til trykfaldet kan jordslanger med fordel lægges i flere strenge/slag, hver med max længde på 200m for 40mm rør. Aht indregulering bør alle strenge være lige lange.

Ved flere strenge samles slangerne i en samlebrønd, hvori der er placeret en fordelingsmanifold, der ligeledes kan sikre korrekt indregulering af de enkelte strenge. Manifolden skal give mulighed for at lukke for de enkelte strenge af hensyn til individuel gennemskylning, tæthedsprøvning og afspærring i tilfælde af uheld. Hvis der kun etableres én streng, monteres denne direkte på varmepumpen.

Vi graver slanger ned på forskelige måder alt efter opgaven.

I små haver bruger vi en kædegraver og en lille gravmaskinde.

Se kædegraver arbejde.

Hvor der er mer plads graver vi med en større gravemaskinde.

Og på store anlæg pløjer vi slanger ned.

Fordellen ved at nedpløjninge er, at vi er fri for at grave, fri for efterfølgende sætninger og fri for blanding af muld og ler, men mest af alt er nedpløjning et billigere alternativ til nedgravning af jordvarmeslanger.